27 En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.