31 Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?