32 En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden.