36 En ook de krijgsknechten, tot Hem komende, bespotten Hem, en brachten Hem edik