4 En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: Ik vind geen schuld in dezen Mens