6 Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij, of die Mens een Galileer was?