54 En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.