52 Deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.