2 En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.