3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.