26 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?