31 En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht.