42 En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten.