40 En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten.