52 En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.