53 En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.