32 Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.