15 En de dode zat overeind, en begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder.