18 En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen.