35 Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen.