5 Want hij heeft ons volk lief, en heeft zelf ons de synagoge gebouwd.