11 Dit is nu de gelijkenis: Het zaad is het Woord Gods.