31 En zij baden Hem, dat Hij hun niet gebieden zou in den afgrond heen te varen.