Lukas 8:36

36 En ook, die het gezien hadden, verhaalden hun, hoe de bezetene was verlost geworden.