7 En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mede opwassende, verstikten hetzelve.