8 En van sommigen, dat Elias verschenen was; en van anderen, dat een profeet van de ouden was opgestaan.