9 Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk.