30 En Simons vrouws moeder lag met de koorts; en terstond zeiden zij Hem van haar.