28 En Zijn gerucht ging terstond uit, in het gehele omliggende land van Galilea.