33 En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur.