36 En Simon, en die met hem waren, zijn Hem nagevolgd.