37 En zij Hem gevonden hebbende, zeiden tot Hem: Zij zoeken U allen.