4 Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.