3 De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht.