42 En als Hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem, en hij werd gereinigd.