43 En als Hij hem strengelijk verboden had, deed Hij hem terstond van Zich gaan;