8 Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heilige Geest.