10 En in het huis vraagden Hem Zijn discipelen wederom van hetzelve.