6 Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt.