4 En zij zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven, en haar te verlaten.