27 God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer.