3 Maar zij namen en sloegen hem, en zonden hem ledig heen.