10 En het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken.