16 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn kleed te nemen.