18 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters.