36 Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde.