5 En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen: Ziet toe, dat u niemand verleide.