39 En wederom heengegaan zijnde, bad Hij, sprekende dezelfde woorden.