42 Staat op, laat ons gaan; ziet, die Mij verraadt, is nabij.