52 En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden.